شل bash یکی از شلهای پر طرفدار در دنیای یونیکس محسوب میشه. تا جایی که کاربران مک (که اصولا ترمینال رو سال تا سال باز نمیکنند!) هم که اهل کار با شل باشند اون رو نسبت به بقیه ترجیح میدند. اما zsh شل نسبتا جدیدتری هست که در برخی...