خب بعد از مدتی نسبتا طولانی ، پستی در مورد جبیر میزنم. درسته! امروز روز تولد جبیر و یک روز مهم برای من هست. ۲۵ فروردین! البته امروز ۲۴م هست ولی خب یک روز جلوتر بهتر بود که براش جشن بگیریم. حتی در وبسایت های جبیر هم همین امروز...