مدتها بود دنبال یک سوییت مناسب طراحی وب میگشتم. از خوب حادثه (:D) توی سرچها چشمم به  Seamonkey افتاد. این سوییت ، مثل تاندربرد و همچنین جناب فایرفاکس ، محصول موزیلاست. نمونه دبیانیش هم IceApe نام داره. میمون دریایی ، به شما کمک میکنه تا همزمان وقتی یک صفحه...