من در این پست، متن این منشور رو برای شما قرار میدم :). تا ببینیم ۲۵۰۰ سال پیش، کوروش بزرگ، پادشاه ایران و شاهنشاه پارس، چه برخورد حکیمانه ای با موضوعات روز داشته :). راستی، چرا «پادشاه ایران» و «شاهنشاه پارس»؟ جواب سادست. شاهنشاه معنی «پادشاه پادشاهان» میده، و...